Fysiotherapie en meer

Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende therapieën zijn: Bewegingstherapie, massage en fysische therapie. Deze therapieën worden apart of gecombineerd toegepast.

Waarom welke behandelmethode?

Het doel van de therapie is om u weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De behandeling richt zich dus op de gevolgen van de aandoening voor uw houding en beweging. De fysiotherapeut probeert uw herstel te bevorderen en begeleidt u bij het:

  • verbeteren van lichamelijke functies, zoals kracht en coördinatie.
  • leren omgaan met mogelijke beperkingen.

Voor wie?

Onze behandelmethoden zijn voor iedereen bedoeld die door een aandoening of een operatie problemen heeft op het gebied van

  • houding,
  • beweging,
  • spierkracht,
  • coördinatie en
  • conditie.

U kunt daardoor dagelijkse activiteiten (zoals zitten, staan, lopen en traplopen) minder goed uitvoeren of volhouden. Onze behandelmethoden kunnen ingezet worden om te komen tot herstel.

Eerste bezoek

Het is mogelijk telefonisch, per mail of aan de balie een afspraak te maken.
Bij uw eerste bezoek aan ons verzoeken wij u de volgende zaken mee te nemen.

  • uw zorgpas/ identiteitsbewijs
  • de verwijzing van de huisarts / specialist (indien van toepassing)
  • een grote (bad)handdoek

Bent u niet in staat om naar onze praktijk te komen, dan kunnen wij u ook aan huis behandelen.

Wat kunt u verwachten?

Aan de hand van de omschrijving van uw klacht stellen wij vragen die ons (nog gerichter) inzicht
verschaffen over de aard van uw klacht. Aan de hand van de uitkomst hiervan stellen wij samen met
u een behandelplan op.