Praktijktarieven per 1-1-2023

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, of als u uw behandelingen dit kalenderjaar hebt opgebruikt, gelden onderstaande praktijktarieven:

Zitting Fysiotherapie €38,50
Manuele Therapie in de praktijk

€48,50

Kinderfysiotherapie €48,50
Intake en onderzoek na verwijzing €44,50
Intake en onderzoek na screening €48,50
Lange zitting €51,50
Toeslag behandeling aan huis €15,-
Toeslag behandeling inrichting €7,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult €58,50
Niet nagekomen afspraak
(indien  binnen 24 uur afgezegd excl. toeslag)
€38,50
Eenvoudige korte rapporten €52,-
Uitgebreide gecompliceerde rapporten €77,-

Hieronder de prestatiebeschrijving voor hulp door fysiotherapeuten.

De zitting is een onafgebroken tijdsspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt voor een of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt.
De fysiotherapeut declareert de geleverde zorg per zitting, ongeacht de tijdsduur.

Screening is een kort fysiotherapeutisch contact met patiënten die zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut gaat. Gedurende de screening inventariseert de fysiotherapeut de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert waar mogelijk de patiënt. Een verslag hiervan wordt met toestemming van de patiënt verstuurd naar de huisarts.

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de fysiotherapeut bij een nieuwe indicatie een fysiotherapeutisch onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier voor zover dit nog niet aan bod is geweest tijdens de screening.

Tijdens de intake onderzoek na verwijzing voert de fysiotherapeut bij een nieuwe indicatie een fysiotherapeutisch onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier. De patiënt is voor intake en onderzoek verwezen door een arts. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde indicatie geen screening in rekening is gebracht.