Werkwijze

U komt met ons in contact via een verwijzing van een arts of rechtstreeks omdat u een klacht
heeft waarbij fysiotherapie of 1 van onze andere behandelwijzen kan helpen.

Komt u zonder verwijzing van de arts, hou er dan rekening mee dat tijdens de eerste afspraak een verplichte screening en intake onderzoek na screening plaats vindt. Deze worden door uw zorgverzekeraar als 2 zittingen c.q. 2 tarieven berekend. Zie Tarieven.

Komt u met een verwijzing wordt er 1 zitting berekend. Zie Tarieven.

Visie

De klant kan een individueel- of groepsgericht traject volgen waarin specifieke adviezen, therapievormen en trainingen aangeboden wordt. De klant werkt samen met het therapeutenteam aan de gestelde doelen en streeft naar een optimaal lichamelijk functioneren waarbij ook aandacht is voor de mens achter de klacht.

Missie

Fysioplus staat voor een ‘op maat’ gerichte curatieve en preventieve paramedische behandeling en begeleiding voor mensen met klachten aan hun bewegingsapparaat. Met name richten wij ons op gebieden als welbevinden, dagelijks functioneren, werk en sport. Onze praktijk staat onafhankelijk in de markt van de gezondheidszorg. De mens staat centraal, omringt door kennis, zorg en beweging.

Eerste bezoek

Het is mogelijk telefonisch of aan de balie een afspraak te maken.
Bij uw eerste bezoek aan ons verzoeken wij u de volgende zaken mee te nemen:

  • uw zorgpas
  • (indien van toepassing) de verwijzing van de huisarts
  • een (bad)handdoek

Bent u niet in staat om naar onze praktijk te komen, dan kunnen wij u ook aan huis behandelen.

Wat kunt u verwachten?

Aan de hand van de omschrijving van uw klacht stellen wij vragen die ons (nog gerichter) inzicht
verschaffen over de aard van uw klacht. Er is een mogelijkheid om het diagnostisch onderzoek eventueel
te ondersteunen met echografie. Aan de hand van de uitkomst hiervan stellen wij samen met
u een behandelplan op.